DERSLER

                                            VERİLEN DERSLER

 

Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
İlkokuma ve Yazma Öğr. 3 0 100
Hayat Bilgisi Öğretimi 3 0 100
Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 50
Eğitim Bilimine Giriş 3 0 100
Öğretmenlik Uygulaması I 2 6 42
Etkili İletişim 3 0 50
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 4
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğr. 2 0 42
Türkçe Öğretimi 3 0 100
Okul Deneyimi 1 4 100
Öğretmenlik Uygulaması II 2 6 42
Öğr. Tek. ve Mat. Tas. 2 2 40
İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 100
Etkili İletişim 3 0 50
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 100
Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 80
İlkokuma ve Yazma Öğr. 3 0 120
Etkili İletişim 3 0 120
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 12
Türkçe Öğretimi 3 0 120
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 120
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğr. 2 0 120
Matematik Öğretimi II 3 0 120
İlköğretimde Program Gel. 3 0 9
theme by teslathemes